En kalv för Enja

Härligt med barmark långt in på säsongen och extra bra detta år då vi enligt beslut inom ÄSO ska försöka fälla så mycket kalv som möjligt. Flera av årets kalvar är små och har låga slaktvikter. I genomsnitt har vi ett tapp på kalvvikterna med nära 20%. Bra för älgarna att de ändå har tillgång till varierat bete nu hela hösten och vintern då snön lyser med sin frånvaro. Som vanligt är asp mycket uppskattat av det vilda som synes på bilden av den vindfällda aspen.

Enja gjorde ett mycket bra jobb på ett ekipage med ko och kalv och timmar av fast stånd kunde till slut belönas av husse. Tjurkalven som fälldes vägde 57 kg så absolut inget att bygga vidare på. Dessutom tycket Enja det var väldigt trevligt att få rycka lite älghår.