Valpar 2019 D-kullen

17 mars 2019 föddes Moharens D-kull efter Sörombäckens Lunnsa och Albertssons Hero. Två mycket jaktstarka individer. Det blev sex valpar fördelat på fyra hanar och två tikar.

Moharens Dramm
Moharens Dio
Moharens Dunder
Moharens Dacke
Moharens Dixi
Moharens Dåna