Valpar 2019 D-kullen

17 mars 2019 föddes Moharens D-kull efter Sörombäckens Lunnsa och Albertssons Hero. Två mycket jaktstarka individer. Det blev sex valpar fördelat på fyra hanar och två tikar.

SE J(Lö)CH Moharens Dramm
Jaktprov: 3×1:a pris
Utställning: Moheda Exc, CK, 2 Bhkl

Moharens Dio

Moharens Dunder

Moharens Dacke

Moharens Dixi

Moharens Dåna