Valpar 2019 D-kullen

17 mars 2019 föddes Moharens D-kull efter Sörombäckens Lunnsa och Albertssons Hero. Två mycket jaktstarka individer. Det blev sex valpar fördelat på fyra hanar och två tikar.

SE J(Lö)CH SE UCH Moharens Dramm
Jaktprov: 3×1:a pris
Utställning: Moheda Exc, CK, 2 Bhkl

Moharens Dio
Jaktprov:
Utställning: Good

Moharens Dunder
Jaktprov:
Utställning: Good

Moharens Dacke
Jaktprov:
Utställning: Good

Moharens Dixi
Jaktprov:
Utställning: Good

SE J(Lö)CH Moharens Dåna
Jaktprov: 3×1:a pris
Utställning: Good